عکس

بیشتر

دلار ۵۷۰۰ تومان

تومان واحد پول جدید ایران

هیأت دولت تصویب کرد: تومان جایگزین ریال نهایی شدن تغییر ...

الزام ارائه جسد ماهی جهت تعویض

نرخ خر سواری در مازندران

حقوق رؤسا و کارمندانِ بانک در سال ۱۳۳۴

حقوق رؤسا و کارمندانِ بانک در سال ۱۳۳۴

آگهی روی دوچرخه

ایرانی روز: علی صدقی، مدیرعامل برکنارشده بانک رفاه کارگران

یکی از موارد بسیار نادر برکنار کردن یک مدیر نالایق در ...

افتتاحِ اوّلین نمایشگاهِ کالای ‌ایرانی با حضورِ رضا خان

برای اولین بار و بی نمونه تصویری از رضا خان و دیگر دست ...

وقتیکه برای اوّلین بار اُروپائیان با پولِ ایرانی آشنا شدند

یک مجموعهٔ نفیسِ طلا و نقره از سکّههای دورانِ قاجار (سلطان ...

زمانِ پایانِ کار در پالایشگاهِ آبادان، ۱۲۹۲ خورشیدی

پالایشگاه نفت آبادان در شهر آبادان؛ استان خوزستان؛ ایران ...

بیشتر