مگر نه اینکه در انگلیس مردم از دست چپ می رانند؟ پس چرا قانون رانندگی برای تمامی دنیا یک جور باشد؟ اگر سالهای سال مردمی از جایی قبول به قانون نکردند، چرا نباید برای مردم قانونی گذاشت که به همخوانی فرهنگی داشته باشد؟
کوتاه بگویم، در ایران کسی میان دو خط رانندگی نمی کند. البته کمی بهتر شده ولی نه به حد استاندارد. چرا ایرانیان نمی توانند بین دو خط رانندگی کنند از معماهایی است که من بدنبالش بودم. شاید یک دلیلش خیابانهای کوچک و ترافیک زیاد است که خودروها سعی می کنند با فاصله کم (و هولناک) از یکدیگر بگذرند. این نمی تواند تنها دلیل باشد چرا که فرقی نمی کند در کجا، چه ساعتی، و با چه کسی رانندگی می کنی، شانس آن بسیار است که راننده خط جاده را در وسط خودروی خود قرار داده، جای آنکه کنار خط رانندگی کند. راستی چرا اینچنین است؟ 
هر دلیلی که می خواهد داشته باشد، حقیقت این است که مردم سالهای سال است که اینطوری رانندگی می کنند و خط جاده معنی بخصوصی برای آنان ندارد. پس یک راه حل ساده می تواند این مشکل را پاسخ دهد. در ایران، بجای اینکه خط تقسیم کننده باشد (مثلا برای یک جاده که یک خط دارد، یعنی دو خودرو می توانند بطور موازی از آن بگذرند) استفاده از خط را برای عبور خودورو از وسط آن ترسیم کنیم. در همان جاده دو خط بکشیم که یعنی دو خودرو وسط خط برانند.
به همین راحتی.