عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۱ دی ۱۳۹۴

آیا امسال در روز ۲۸ اوت در رژه "روز ممه‌لختی‌ها" شرکت می‌کنید؟


جواب

حمايت از رژيم، حتى به نحو مشروط، مقطعى، استراتژيك و ناپايدار به بهانه حفظ تماميت ارضى:


جواب

اینکه بدون اطلاع و موافقت مجلس به روس‌ها پایگاه نظامی داده شده:


جواب

آیا میزان منافع ملت ایران از تعلقات و اعتقادات شیعی به حدی هست که خسارات وارده ناشی‌ از تخاصم با حکومت وهابی سعودی را توجیه کنه؟


جواب

آیا وقوع کودتا یا ارتکاب به کودتا در ایران را محتمل میدانید؟


جواب

توهین به اعتقادات مذهبی:


جواب

با در نظر گرفتن همه جوانب، اوباما را سزاوار جایزه صلح نوبل که به او دادند:


جواب

برندگان جشنواره كن:


جواب

عصیان و جفتک‌پرانی ‌های فائزه رفسنجانی شبیه مال کیه؟


جواب

در صورت کاندیدا شدن فائزه رفسنجانی برای دوره بعدی‌ ریاست‌جمهوری:


جواب

بیشتر