عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۱ دی ۱۳۹۴

آقا و اس‌۳۰۰ (تیتر جایگزین: "مهندس، اون لاشه رو بیار"...)

rahetudeh.com: سخنان میرحسین موسوی درباره قتل عام سال ۱۳۶۷

فرد جان، شوربختانه موربختانه رو بیخیال...خودتو برسون

شکل دنیا اگر قرار بود مهندسین مکانیک آنرا بسازند

نیکی چو از حد بگذرد، نادان خیال بد کند

docviewer.yandex.com: واژه‌های نو بیاموزیم

حزب توده ایران: نگاهی به کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ فاجعه‌ای تاریخی، و ضرورت درس‌گیری از آن

آیا امسال در روز ۲۸ اوت در رژه "روز ممه‌لختی‌ها" شرکت می‌کنید؟

آن سوی آمو

حمايت از رژيم، حتى به نحو مشروط، مقطعى، استراتژيك و ناپايدار به بهانه حفظ تماميت ارضى:

بیشتر