عشق آمریکایی من
       سی‌و‌دو شعر برای وندی

بیست‌و‌پنج. 

دوبلین

مجید نفیسی

 

امروز در کافه‌ی دیوی برن
به یاد لئوپلد بلوم*
نان و پنیرِ گورگونزولا خوردیم
با جامِ شرابی بورگاندی،
از فروشگاه سوینی
صابونِ لیمویی خریدیم
و کنار رود گل‌آلودِ لیفی
زیر باران قدم زدیم.

فردا به قلعه‌ی بلارنی می‌رویم
تا سنگِ فصاحتِ ایرلندی را ببوسیم.
اما امشب در بسترِ گرممان
به یاد جیمز جویس و نورا
چون گوسفندانِ رنگینِ چراگاههای کورک
سر در پی هم می‌گذاریم
و در تاریکی می‌نالیم.

        بیست‌و‌ششم نوامبر دوهزار‌و‌هژده

*- قهرمان رمان "یولیسیس" اثر جیمز جویس.

اشعار: ۱. روی پل ۲: کاش آب بیاید ۳. سبدهای خالی ۴. قهوه‌جوش ۵. دل بی‌قرار ۶. رختشویی ۷. گل کاغذی ۸. حقیقت ساده ۹. پرنده‌ی فارسی‌خوان ۱۰. باغبان ۱۱. سروهای گمشده ۱۲. دیدار از دیوار ۱۳. آیا عشق جامی از هورمونها‌ست؟ ۱۴. روز استقلال ۱۵. ای درد ۱۶. فصل چیدن تمشكها ۱۷. چه كسی رشک‌انگیزتر است؟ ۱۸. تماشای بیسبال ۱۹. شبی در کالیستوگا ۲۰. خوابِ "ماجرای نیمروز" ۲۱. برای ابدیت شعر نمی‌گویم ۲۲. رد‌پاهای ما در مائوئی ۲۳. از خلیج تا خیزابها ۲۴. قربانگاه شعر ۲۵. دوبلین ۲۶. تماشاي برف با وندی ۲۷. ساندویچِ جورج حبش ۲۸. آمیزه‌ی بامدادی ۲۹. سکته ۳۰. كبوتر مست ۳۱. عاشق یا فارغ؟ ۳۲. سالگرد در رم

My American Love
        Thirty-Two Poems for Wendy


Twenty-Five.
Dublin

by
Majid Naficy

Today at Davy Byrne’s Pub
In memory of Leopold Bloom*
We had bread and Gorgonzola  cheese
With a glass of Burgundy,
Bought lemon soap
From Sweny’s Shop
And walked in the rain
By the muddy Liffey River.

Tomorrow we go to Blarney Castle
To kiss the Irish stone of eloquence.
But tonight in our warm bed
In memory of James Joyce and Nora
We will chase each other
Like the colorful sheep of Cork meadows
And moan in the dark.

        November 26, 2018

*- The protagonist in James Joyce’s novel “Ulysses”.

POEMS: 1. On the Bridge, 2. I Hope the Water Returns, 3. Empty Baskets 4. Coffee Maker 5. Anxious Heart 6. Washing 7. Bougainvillea 8. Simple Truth 9. Persian-Singing Bird 10. The Gardener 11. Lost Cypresses 12. Visiting the Wall 13. Is Love a Glass of Hormones? 14. Independence Day 15:  Oh, Pain 16. The Season of Picking Raspberries 17. Who Is More Envied? 18. Watching Baseball 19. A Night in Calistoga 20. Dreaming “High Noon" 21. I Do Not Write Poetry for Eternity 22. Our Footprints in Maui 23. Bay to Breakers 24. The Altar of Poetry 25. Dublin 26. Watching the Snow with Wendy 27. George Habash Sandwich 28. Morning Blend 29. Stroke 30. Mating Dove 31. In or Out of Love? 32.  Anniversary in Rome