یک روز در چارقد فروشی با بانوی ترکمن، چارقدفروشی ها یک کسب و کار بی تاریخ انقضاست، تا وقتی ترکمن هست و تقاضا برای حفظ پوشش سنتی خود دارد ولی در شکلی مدرن تر، این مغازه ها نیز هستند، لازم به ذکر هست که با اینکه چارقد یکی از ارکان مهم پوشش روزمره زن ترکمن در بیرون از خانه هست، با این وجود این اکسسوری، با افزایش قیمت بیشماری روبرو شده که آن را به خرید لاکچری تبدیل کرده است