این دو عکس یکی از بحث برانگیزترین عکس هام بود چند سال پیش، وقتی در پیج عکاسی گذاشتم، خیلی ها براشون نامانوس بود و نمیدونستن دقیقن کجای گنبد هست! البته که این هم الان جز چهره ای عادیه شهر شده، دور دریاچه مصنوعی، ساختمان های متحدالشکل...