خیابان آزادگان، هر وقت پا تو این محله میزاشتم برام پر از حس های جورواجور بود، بافت این منطقه ترکمن نشین نیست، اینجا همه مدل آدمی میبینی، از مذهبی ترین قشر تا جوون هایی با مدرن ترین تیپ و استایل.