یک لحظه در مغازه اکسسوری سنتی... حتی برای عکاس این عکس هم بودن در این جا تا حدودی نامانوس بود، معمولن زمانی به اینجا مراجعه میشود که مراسم عروسی در پیش باشد تا تمام وسایلی که برای تزیین سنتی لازم هست، تهیه شود.