مرتضی پورحسینی متولد ۱۳۶۴ در اهواز، کارشناسی نقاشی را از  دانشکده هنر شاهد کسب کرده و عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش و موسسه هنرهای تجسمی ایران است. سه اثر از پورحسینی در مجموعه دائمی موزه متروپولیتن نیویورک قرار دارند >>>

Born 1985, Ahwaz, Iran، Morteza Pourhosseini has been the recipient of numerous accolades and awards, and his paintings have sold at Sotheby’s London auction house and The Metropolitan Museum of Art in New York >>>

نمایش گالری در اندازه بزرگ