عمومی

دنبال کن


عضو از ۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

ناهار ساچمه !!!

ali karimi

سرکوب !!!لات کوچه خلوت

زن زندگی آزادی

جدول خونین ...

برخورد خشونت‌آمیز ماموران با یک زن معترض . در این تصاویر یکی از ماموران زن معترض را به عقب پرت کرده و این شهروند از ناحیه پشت و سر به جدول کنار خیابان برخورد می‌کند.

امین تارخ

سوغاتی !!!

فوتبالیستا !!!

  •  

 

دستاتو شستی؟؟؟؟

امین بی حیایی ....

امین حیایی می‌گه مقصر ما مردها هستیم، اگر نگاه پاکی داشتیم این محدودیت برای زن‌ها اعمال نمی‌شد

بیشتر