گرفتن حق رای در سال ۱۳۴۱ نقطه عطفی بر مبارزاتی بود که از زمان مشروطه آغاز شده بود، اما پایان آن نبود. زنان ایران برای به دست آوردن حقوقی که برخی از آنها پس از انقلاب اسلامی از آنها گرفته شد، همچنان در تلاش‌اند.

منبع: http://mediacenter.dw.de/persian/search/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86/

نمایش گالری در اندازه بزرگ