مخالفت آیت‌الله خمینی با حق رای زنان

آیت الله خمینی هرچند در سال ۱۳۴۱ از مخالفان سرسخت دادن حق رای به زنان بود و گفته بود: «از ۱۰ ميليون نفر جمعيت زن ايران، فقط يك صد نفر زن هرجايى مايل هستند كه اين كار بشود» اما در سال ۱۳۵۷ و پس از رسیدن به قدرت، درباره شرکت زنان در انتخابات گفت: «در نظام اسلامی زن همان حقوقی را دارد كه مرد دارد، حق رأی دادن و حق رأی گرفتن».