سال ۱۳۴۳ برای اولین بار یک زن به سمت معاونت وزارت آموزش و پرورش برگزیده شد؛ فرخ رو پارسا. وی در سال ۱۳۴۷ به عنوان اولین و تنها وزیر زن کابینه به وزارت آموزش و پرورش رفت. فرخ رو پارسا در اولین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به دار آویخته شد