اعتراضاتی که با کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد کلید خورد بی تردید مهمترین چالش مقابل حکمرانی جمهوری اسلامی است. در این مدت، صدها نفر کشته و زخمی شده اند، هزاران نفر در بازداشتند. حکومت خشونت را در ویترین گذاشته و مسئولان در هر بزنگاهی معترضان را تهدید می کنند. بی تردید، کمتر کسی در جهان هست که اکنون از تحولات ایران بی خبر باشد. ایران پس از 25 شهریور ایران دیگری است. هر چند اعتراضات فراز و فرودهایی داشته اما هرگز آرام نشده . در چنین شرایطی،آیا معترضان به پیروزی نزدیکتر شده اند؟ موانع پیش روی معترضان چیست و چه نکات امیدوار کننده ای برای آنها وجود دارد؟ در گفت و گو با رسول نفیسی و محمدرضا نیکفر.