خبر کشف وافور چهارهزار ساله و کشف   قدیمی‌ترین تریاکی جهان را «علی‌اکبر وحدتی» باستان‌شناس، به‌طور اختصاصی در اختیار سایت "عصر ایران"  قرار داد.
 
این کشف بسیار پرحرف و حدیث خواهد بود و مطالعات بسیاری لازم است تا چند و چون دقیق آن مشخص شود. ماجرای این وافور باستانی را در این قسمت از "ایران به روایت آثار" می‌بینید.