عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۶ دی ۱۴۰۰

هاله سیفی زاده:  مرا بخوان

بدون شرح ...!

"برادران لیلا" رسما توقیف شد

وقتی که کلاه شاپو اجباری شد ...

گبر و ترسا و مسلمان ، هر کسی در دین خویش ؛ قبله ای دارند و ما زیبا نگار خویش را ...

مینو رام :  دریای مغرب

فرامرز آصف:  جنوبی

دختر ناپالمی

هر لذّتی که می‌پوشم، یا آستینش دراز است ، یا کوتاه، یا گُشاد. هر غمی که می‌پوشم، دقیق انگار ...

نشان شیر و خورشيد هخامنشی

بیشتر