عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۶ دی ۱۴۰۰

هر فسادی که در عالم افتاد، از این افتاد که : یکی، یکی را معتقد شد، به تقلید! - یا منکر شد ، به ...

تنها برخی از مردم باران را حس می کنند. بقیه فقط خیس می شوند.

نون سنگک فهمیدم چه ریختیه. تافتون، بربری، لواش همه جورشو دیدم. ولی خیلی گشتم ببینم نون حلال چه ...

انقراض کامل یوزپلنگ ایرانی نزدیک‌ است

"تن تن" و "میلو"

دریغا! ... مردم در بند آن نیستند که چیزی بدانند، بلکه در بند آنند که خلق در ایشان اعتقاد کنند که ...

بادم ، حتی در قفس آزادم ، چگونه می شود در من ایستاد ، چگونه می توان به من فرمان ایست داد...

گروه موسیقی رستاک:  آسمان کبود

زخمی اگر بر قلب بنشیند؛ تو، نه می توانی زخم را از قلبت وابکنی، و نه می توانی قلبت را دور بیاندازی...

گروه کر بهار برای آمریکا و کانادا هنرجو می پذیرد

بیشتر