عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۶ دی ۱۴۰۰

هر فسادی که در عالم افتاد، از این افتاد که : یکی، یکی را معتقد شد، به تقلید! - یا منکر شد ، به تقلید ! —شمس تبریزی
تنها برخی از مردم باران را حس می کنند. بقیه فقط خیس می شوند. —باب مارلی
نون سنگک فهمیدم چه ریختیه. تافتون، بربری، لواش همه جورشو دیدم. ولی خیلی گشتم ببینم نون حلال چه شکلیه. دست هیچکی ندیدم. فقط شنیدم! —مسعود کیمیایی / فیلم "جرم" ۱۳۸۹
دریغا! ... مردم در بند آن نیستند که چیزی بدانند، بلکه در بند آنند که خلق در ایشان اعتقاد کنند که عالِم‌اند. —عین‌القضات همدانی / نامه‌ی صد و بیست و دوم
بادم ، حتی در قفس آزادم ، چگونه می شود در من ایستاد ، چگونه می توان به من فرمان ایست داد... —بکتاش آبتین (۱۴۰۰ - ۱۳۵۳)
زخمی اگر بر قلب بنشیند؛ تو، نه می توانی زخم را از قلبت وابکنی، و نه می توانی قلبت را دور بیاندازی. زخم تکه ای از قلب توست. زخم اگر نباشد، قلبت هم نیست. زخم اگر نخواهی باشد، قلبت را باید بتوانی دور بیاندازی. قلبت را چگونه دور می اندازی؟ زخم و قلبت یکی هستند. —محمود دولت آبادی / جای خالی سلوچ

بیشتر