در فروردین ۱۳۹۹ در خیابان زرافشان شمالی تهران هومن اردبیلی برای مادران ۲۳۰ هزار لاله از انواع مختلف کاشته است. با تشکر از دوستم که این ویدیو را تهیه و ارسال کردند.

In honor of all mothers, floriculturist Houman Ardabili, founder of enphila.com, planted 230,000 tulips in numerous varieties along North Zarafshan St. in Tehran. This film was shared with Mahvash Shahegh by a friend in Tehran in mid-April 2020.
 
Visit him on Instagram: