(قسمت اول اینجا)

در اواخر دهه‌ی چهل خورشیدی "دانشجویان دانشگاه پهلوی" برنامه‌ای در رادیو شیراز داشتند که در آن از جمله یکبار در سه برنامه بمناسبت چاپ داستان بلند "شازده احتجاب" به گفتگو با هوشنگ گلشیری نشستند و یک بار در دو برنامه بمناسبت چاپ مجموعه‌ی شعر "در پوست ببر" به تحلیل شعر مجید نفیسی دست زدند.

متن کتبی مصاحبه‌ی آنها با هوشنگ گلشیری در جلد دوم مجموعه‌ی مقالات "باغ در باغ" هوشنگ گلشیری آمده است.

اینک برای نخستین بار نوار دو برنامه‌ی رادیویی دانشجویان دانشگاه پهلوی در باره‌ی شعر مجید نفیسی که در آذر ماه ۱۳۴۹ از رادیو شیراز پخش شده در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.

1970 Pahlavi University students radio program in Shiraz on Majid Naficy's poetry (part 2). Part 1 here.