هیچی مثل بازارگردی دم عید نمیشه.

از بازار گل، تا تجریش تا بازار تهران، اصفهان و یزد، رفتیم و چرخیدیم، و اینو برای تمام اونایی آوردیم که عاشق بازار گردی دم عیدن، ولی یا نمیتونن، یا حالشو ندارن، یا دورن. گفتیم باهاتون این حال رو سهیم بشیم.

 

ویدیو از ایمان خلیلی و سینا سلیمی

موسیقی از مهدی فرشیدفر