عکس منتشر شده در خبرگزاری "ایرنا" از سفر محمدجواد ظریف به وین
 
پ.ن: تصویر یک کفش زنانه در زیر پای وزیر خارجه در بین رسانه ها حاشیه ساز شده است.
 
یاد برنامه علیرضا رضایی در مورد «خانــــــــــــــوم» افتادم سنت پیغمبره دیگه کاریش نمیشه کرد!