رفته بودم دماوند و در جلوی پناهگاه بیاد شما و مخاطبان ایرون دات کام بودم برایتان دعا کردم و عکسی گرفتم ، همیشه سلامت و پاینده باشید.

میم نون