این عکس را روز پنجشنبه 12 مرداد سال جاری یعنی سوم اوت سال 2023  از ساختمان  متروکه پاسگاه ژاندارمری سیاهکل گرفته ام.

 این ساختمان نماد و یادبود نبود فضای گفتگو و توسل به خشونت در دوران قبل از انقلاب است که تاکنون نیز ادامه دارد. حمله روز دوشنبه 19 بهمن سال 1349 برابر با 8  فوریه سال 1971 صورت گرفت. به دنبال حمله؛  درگیری خونینی بین نیروهای نظامی و مهاجمان پیش آمد و جان خیلی ها از هر دو طرف گرفته شد.