عکس از تابلوی معروف هفت سین اثر حسین شیخ از شاگردان کمال الملک ، نکته قابل توجه در این اثر این است که ماهی قرمز  درگذشته و در دوران سلاطین قاجار که این نقاشی ترسیم شده ، جایی در میان سفره هفت سین نداشته ، ولی از نظر بنده ایرادی هم ندارد که الان مرسوم شده است ، نوروزتان پیروز