بلاگ

بیشتر

شهر ۱۰ میلیارد نفره

ایده ساختن شهرهای بسیار بزرگ برای سکونت مردم هر کشور ...

فانوس های دریایی یا خَشاب های مشهور جهان

نمایی از فانوس دریایی پورتلند در دماغه ی الیزابت ...

اپلیکیشن های همراه فارسی و نامواره سازی تجاری

مهدی ق. منطقه فارس یکی از مشکلات عمده اپلیکیشن های ...

۱۰۰۰ «اَه » و «بَه»

این هزارمین عکس بخش <<اه و به>> هستش که امروز پست شد ...

نمودار سنجش و تغییرات دیگر در ایرون

از مهندس کل ایرون گزارش رسید که تعدادتی از تغییرانی ...

فتوشاپ بدون فتوشاپ

تلاش خوب و حرفه ای مدیر یازرگانی مون داره نتیجه می ده....

بیشتر