تصویرِ نقاّشی گمشده از سلطان فتحعلی شاه قاجار، کارِ آقا احمد نقاّش مربوط به سال ۱۲۲۸ هجری قمری (۱۸۲۲ میلادی) بوده و با تکنیک رنگ روغن روی بوم اجرا شده است ( این شیوه بیشتر از تلفیقِ ویژگی‌های هنر نقاّشی سنّتی ایرانی با عناصر و شیوه‌هائی از نقاّشی اُروپایی شکل گرفت. هرچند آثاری نزدیک به این شیوه از دورهٔ صفوی در ایران تاحدّی مرسوم بود و فرنگی سازی نامیده می‌شد، اما ابتدا در دورهٔ زند و در ادامهٔ آن در دورهٔ قاجار شکلِ مشخّص خود را یافت. و باید یادآوری کرد که پرورشِ هنرِ نقاّشی بیشتر وابسته به دربار بود و شاهان و شاهزادگان مهّمترین سفارش دهندگانِ آثار هنری و تنها حامیانِ هنر بوده‌اند). ابعادِ این اثر ۱۶۳ در ۱۶۵سانتی ‌متر است.

 آقا احمد نقاّش از نقاّشان مطّرحِ دورهٔ قاجاریه و فرزند آقا نجف اصفهانی است. توانایی او در کار با رنگ روغن در دیگر نقاّشان قاجار دیده نمی ‌شود. سلطان فتحعلی شاه قاجار در قرن نوزدهم شخصاً به سفیر وقت بریتانیا در تهران (سِر گور اوزلی) هدیه داده است.

به غیر از تابلوی فتحعلی شاه قاجار، یک نقاّشی ۲۰ هزارپوندی از لاله ‌ها و زنبق ‌ها از سِر سِدریک موریس و یک پُرتره ۲۰هزارپوندی از ملکهٔ ویکتوریا اثر جرج هایتِر هم در جریان حمله به سفارت مفقود شده است.

همچنین یک نقاّشی دوهزار پوندی از اِدواردِ هفتم کار لوک فیلدزْ به همراه یک نقاّشی رنگ روغن ۱۰هزارپوندی از دروازِ گُلوچِستِر کار آدریان بِرگ دیگر آثارِ مفقود شده به شمار می ‌روند.

این خبر واقعاً شرم آور است، ناراحت کننده این است که سه‌ سال از این جریان گذشته است و نمیتوان فهمید در حالِ حاضر چه کسی‌ این نگارهٔ بسیار با ارزش را در اختیار دارد، هیچ کس نمیتواند قیمتی مشخّص شده بر این تابلو گذارد، حتی بزرگترین کارشناسانِ دنیا. از سلطانِ قاجار نقش و نگارهْ فراوان دیده می‌‌شود امّا این یکی‌ از معدود نگاره‌هایی‌ است که نقاّش با حضورِ دائمِ سلطان طراّحی کرده است، نکته‌ای که کمتر علاقمندی به آن حساسّیت نشان داده است. بنابرین قیمتی که انگلیسی‌ها به روی آن گذاشتند تنها بچّه گول زننده است!

خوشبختانه هیچ کس نمیتواند این تابلو را به فروش برساند، خارج کردنِ این تابلو بسیار مشکل است، برای فروش نیز احتیاج به خریدارانِ خاّصی‌ است که برای کارشناسان کاملاً شناخته شده هستند.

سفارتِ انگلیس به راحتی‌ می‌‌تواند با بررسی‌ فیلم‌های دوربینهای امنیتّی بفهمد چه کسانی‌ واردِ سفارتخانه شدند، چه کسانی‌ واردِ سالنِ پذیرایی خانهٔ سفارت شدند، چه کسانی‌ تابلو و دیگر عتیقه‌‌ جات را برداشتند، می‌‌توانند این فیلم‌ها را در اختیارِ مقامات قرار داده و سارقین را شناسایی کنند.

دولتِ منفورِ اسلامی ایران باید خودش این جریمه را به سفارتِ انگلیس بپردازد، این کارِ خودشان بوده و نباید از بیت المال این پول را برداشت کنند.

کلیدِ حلِ این معمّا در دستِ خودِ انگلیسی‌ها است. دولتِ انگلیس مقادیرِ زیادی از آثارِ هنری مهّم را در اختیار داشته و سالهای سال است که درین زمینه مخفیانه کار می‌‌کنند و با حراجی‌ها و صاحبانِ کلکسیون‌های مهّمِ دنیا در ارتباط هستند و حتی دزدانِ این گنجینه‌ها را نیز می‌‌شناسند.

تا به حال با چند نفری درین رابطه صحبت کردم، هیچ کس جرأتِ دادنِ یک نظرِ مشخّص را ندارد، مشکلِ دیگر اینجاست که دولتِ انگلیس هنوز رسماً شکایتی نکرده است، اِسلامیون نیز گفتند که غرامت را خواهند پرداخت، اما نگارهٔ سلطان کجاست!؟

اِنگاری باید صبر کرد و در انتظارِ اخبارِ جدیدی بود، برای کسبِ اطلاّعاتِ دیگر شخصاً به انگلستان خواهم رفت.

 ژوئنِ ۲۰۱۴ میلادی، پاریس.