مدتیست که از شازده و آری عزیز خبری نیست.  بعد از اینکه از IC فرار کرده به اینجا اومدم، از داستان‌ها و نوشته‌های این هر دو خیلی‌ لذت مبردم ولی‌ چند مدتیست که دیگر ازشون خبری نیست.  امیدوارم که همینطور که از old IC دل‌ خسته و فراری شدیم، اینجا هم به همون disease مبتلا نشه و دوستان رو فراری نده.

مهرداد