عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۹ مهر ۱۳۹۱

darya Dadvar:  ایران، دریا دادور، بابک امینی

هالو ـ نامه هالو به شهبانو

من خانم گوگوش را به وکالت مردم دعوت می‌کنم و رای میدم

شما که خارج نشستید، حق تصمیم گیری برای افراد داخل رو ندارید

دلیران تنگستان

twitter: همممم آررره زینب جون

youtube: به گریه افتادن بسیجی‌های دانشگاه شریف و استاندار مازندران از دست جوانان شجاع انقلابی!!!

فکر می‌کنید ایران و ایرانیها امروزی لیاقت و شایستگی یک سیستم دمکراتیک رو دارند

دوستان قدیمی‌ کجا هستند؟!؟!؟

روز مادر

بیشتر