عمومی

دنبال کن


عضو از ۲۹ شهریور ۱۴۰۲

من معتقدم که زنان حق آزادی و انتخاب خود را دارند در


جواب

چقدر طول میکشه که آمریکا از این کابوس MAGA خلاص بشه


جواب

ترامپ در محاکمه‌های خودش


جواب

برای صلح بیشتر در دنیا، بخصوص کشورهای ضعیف تر


جواب

آیا ایرانیها برای دمکراسی، یک نفر یک رای و احترام به رای اکثریت، آمادگئ دارند و سیستم دمکراسی در ایران امکان پذیر هست؟


جواب

مطبوعات در آمریکا


جواب

فکر می‌کنید ایران و ایرانیها امروزی لیاقت و شایستگی یک سیستم دمکراتیک رو دارند


جواب

در مورد دین و مذهب و مذهبی‌ بودن


جواب

بیشتر