رئیس مرکز تحقیقات سیاست گذاری اقتصاد سلامت گفت: تا الان رهبر معظم انقلاب بیش از ۴۴ بار راجع به مسئله حیاتی جمعیت، تاکید داشته اند و تذکر و هشدار داده اند.

مشروح 44 بار تذکر رهبر انقلاب به رئیس مرکز (تماس تلفنی):

1- بپر!

- چشم می پرم

2- پریدی؟

- نه هنوز

3- چیکار میکنی پس؟

- دارم تمرکز میکنم

4- چشمات رو بستی؟

- بله بستم

5- خب خنگه چشمات رو باید باز کنی!

- آها چشم باز میکنم

6- خب معطل چی هستی؟ بپر دیگه!

- چشم هولم نکنید! می پرم!

7- من یک دو سه میگم تو بپر!

- ....

8- حاضری؟ یک یک و نیم دو دو و نیم ...

- صبر کنید صبر کنید از اول

......

همسر رئیس لخت تو رختخواب یه وری خوابیده آرنجش رو زده زیر سرش و داره شوهرش رو نگاه میکنه که یه ساعته داره با موبایل ش حرف میزنه!

همسر: چیکار میکنی؟ تموم نشد؟

رئیس: (به فرد پشت تلفن)یه لحظه گوشی! چی تموم نشد؟

زن: یه ساعته لخت وایسادی کنار تخت دارای پای تلفن زر میزنی. میخوای چیکار کنی؟ چی میگه یارو؟

رئیس: نمیدونم والله میگه بپر!

همسر: (ترسیده) بپری؟! کجا بپری؟!

رئیس: هیس! آقا پشت خطه! میگه بپر! این بار 40 امه!

همسر: چی؟ یه وقت نپری ها! بذار رو اسپیکر ببینم!

(دست رئیس میخوره میره رو اسپیکر)

آقا: چیه؟ چی شده؟ چی میگه زنت؟

رئیس: روم سیاه! روم نمیشه بگم! زنم مخالفه میگه نپر!

آقا: غلط کرده! من ولی مطلقه ام میگم بپر!

زن: ولی مطلقه؟! چی میگه این؟ یه وقت نپری ها!

(خودش رو جمع و جور میکند و وضعیت دفاعی میگیرد!)

آقا: حکم حکومتیه! میگم بپر!

رئیس: چشم می پرم!

زن: نپری ها!

آقا: بپر! بپر!

رئیس:علی از تو مدد! هرچی بادا باد! می پرم!

زن با لگد میزند نقطه شدیدن حساس رئیس

صدای زوزه شدید در فضای اتاق می پیچد.

آقا: چی شد؟ پریدی؟!

زن: (گوشی را از دست شوهرش میگیرد و صحبت میکند) با اجازه تون فعلن رئیس ولو شدن رو تخت لنگ هاشون هم از بازه!

کمی سکوت. فضا ملتهب است

آقا: خب حالا فرقی نمیکنه! امام فرمودند نتیجه فرع بر هدفه!

اگه تو سرپایی تو بپر روش!

***

( این داستان ادامه دارد)