مجله   این هفته که نام رسمی آن " این هفته در تهران" بود  اما به نام " این هفته " منتشرمیشد. اولین و آخرین مجله سکسی و یا به قولی پورن  ایران بود.

 نام این مجله با انفجاری که در دفتر آن   در تاریخ 12/2/1351 صورت گرفت بر سر زبانها افتاد. خوشبختانه کسی در این انفجار  کشته نشد اما 5  نفر به عبارتی سه مرد و دو زن از کارکنانش مجروح شدند.

 اولین شماره مجله در  تاریخ 1349/11/2 و آخرین شماره آن که 69 امین شماره بود در 1351/3/26 حدود 6 هفته بعد از انفجار دفتر منتشر گردید.

 قطع  مجله 23/5x30/5 سانتیمتر و از  مرغوبترین کاغذ های موجود در بازار برای چاپ استفاده میشد.

مدیر مسئول مجله  جواد علامیر ملقب به دولو قاجار آخرین فرزند  محمود  احتشام السطلنه بود که در تاریخ 14 فروردین سال 1314 در تهران به دنیا آمد.  تحصیلات ابتدائی را در مدرسه فرانسوی سن لوئی تهران و تحصیلات عالی  را در بلژیک و  فرانسه انجام داد . جواد علامیر دولو  نه بر مبنای حکم دادگاه و نه انفجاری که روی داد خود سرانجام تصمیم به تعطیلی مجله گرفت. وی بعد از آن مسئولیت های مهمی در دربار و رادیو تلویزیون ملی ایران بر عهده گرفت و به عنوان فرستاده ویژه سازمان پایان هر هفته گزارش هائی را از  نقاط حادثه خیز پخش میکرد.

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ