ویدیو

بیشتر

آفرود در کوهستانهای برفی ایران

best moments of extreme snow #offroading in the #mountains, With contributing Old and new #Toyota Series #Offroad Cars and wonderful fj cruiser #drift in the snow.

ایران زیبا - جنگل های استان مازندران

جنگل های زیبای استان مازندران

ایرانی روز: مارال یازرلو، موتورسیکلت سوار جهانگرد

بی بی سی:

هرمز، نگینه!

Hormuz is a small island in the Persian Gulf which is different from the Iranian mainland in many ways. Four inhabitants tell their stories and how they are connected to the island. Huge thanks to Anahita Safarnejad without whom the film would not have been possible! Music by Anna Kühlein (annakuehlein.com/) Sound Design and mix by Colin Shaw Shot on a7sII with Canon FD 20-35mm f/3.5L...

صنعت گردشگری در ایران

من و تو: در این قسمت از رپرتاژ به صنعت گردشگری در ایران می پردازیم و نگاه دقیقی به چالش فعلی در این زمینه خواهیم داشت.

سفر به ایران 2018

خیابان های تهران -۱۳۹۶

ایرانی روز: عباس برزگر، میزبان توریست های خارجی در استان فارس

اتاق بالای طویله روستایی در شیراز گرانتر از هتل های نیویورک!

ایران 2017

Stephen O'Reagan:An incredible country but judged and misunderstood by many people. A place of smiles, hospitality and friendliness, beautiful mountains, deserts, beaches and ski towns, beautiful people, incredible cities and lots of diversity. A very welcoming place that I feel if everyone had the opportunity to travel and learn about the world could be a much different place. From the moment...

عملکرد صنعت گردشگری ایران

من و تو: گزارش ویژهی اقتصادی درباره زیر و بم صنعت گردشگری و جایگاه ایران در منطقه و جهان

بیشتر