عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۲ مهر ۱۳۹۱

وی با تاکید بر این‌که مردم تنها حدود 20 درصد از موسیقی‌هایی دارای مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را گوش می‌کنند، گفت: باید این خلا 80 درصدی را با خلاقیت نیروهای متعهد و تاثیرگذار کامل کنیم تا بتوانیم در آینده بخشی از سبد هزینه موسیقی مردم را در بر بگیریم.—علی مرادخانی، معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
زنان باید تنها در وقت ضرورت در مجامع بین الملل شرکت کنند و دلیلی وجود ندارد که آنها در این مجامع شرکت کرده و مرد نامحرمی دستش را در جلوی او دراز کند. ...خانم‌ ها اصولاً به موضوعات دقت نمی‌کنند و علت این که حقوقشان احیا نمی‌شود، همین بی دقتی است.—زمانی نماینده محسن رضایی در مناظرۀ نمایندگان امور بانوان نامزدها
نرخ تورم محرمانه است.—عادل آذر، رییس مرکز آمار ایران

بیشتر