عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۲ مهر ۱۳۹۱

قهرمانان ملی (4): آیا به نظر شما رضا شاه یک قهرمان بود؟


جواب

قهرمانان ملی (3): آیا به نظر شما خسرو گلسرخی یک قهرمان بود؟


جواب

قهرمانان ملی (2): به نظر شما یک قهرمان ملی،


جواب

قهرمانان ملی (1): آیا به نظر شما تاریخ ایران قهرمانان واقعی ملی دارد؟


جواب

نظر شما در مورد خالکوبی بدن چیست؟


جواب

آیا شما یا یکی از اعضاء خانوادۀ بلافصل شما تا کنون عمل جراحی پلاستیک (زیبایی) داشته اید؟


جواب

آیا تا به حال ازدواج کرده اید؟


جواب

آیا به روانکاو/مشاور روانی مراجعه می کنید؟


جواب

به نظر شما، حفظ بکارت دختران قبل از ازدواج...


جواب

از بین تمام ادویه جات مورد استفاده در غذای ایرانی، کدامیک از همه برای شما ضروری تر است (بجز نمک و فلفل)؟


جواب

بیشتر