مرد شش میلیون دلاری مجموعه‌ای تلویزیونی علمی  تخیلی ساخت ایالات متحده آمریکا به کارگردانی چند کارگردان ازجمله رضا بدیعی، کارگردان ایرانی‌تبار است.