عمومی

دنبال کن


عضو از ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۲

چاوز در سال‌های پایانی زندگی‌اش به امام مهدی اعتقاد پیدا کرده بود

آخوند می گوید حوزه علمیه حقوق مرا قطع کرده است

روایت سختی های پناهجویان ایرانی

بسیجی‌ها و انقلابی‌ها به پزشکان یاد دادند که چطور کار کنند

سرنوشت مشکوک پیوند علامه، پزشک آبادانی

قاسم سلیمانی در حال در آغوش گرفتن یک دختر چادری

ترجمه دروغ صدا و سیما از صحبت های کریستیانو رونالدو

معجزه ای دیگر از خامنه ای

همسر این آخوند در مرحله نامزدی از او طلاق گرفت

چگونه می توان فروپاشی رژیم را شتاب بخشید؟

بیشتر