«ایرون.کام» یک وبگاه تجاری و کارآمد است که آن‌طور که باید در درون کشور ایران دیده نمی‌شود. برای افزایش بازدیدکنندگان آن باید از طریق روش‌های علمی و تجاری تلاش کرد. «ایرون.کام» را باید به بازار وب داخلی ایران متصل نمود و مانند «اسب تراوا» آن را در درون ایران توسعه داد.