خبرگزاری مهر:

سیزدهمین جشنواره ملی آش ایرانی در محل تفریحی گاوازنگ زنجان در حال برگزاری می باشد.

باقی عکسها در لینک بالا.