مرضیه وفامهر همسر ناصر تقوایی در اینستاگرام: «رفتيم براى يك صبحانه، مرا راه ندادند، چون #سرپوش نگذاشته بودم و من به سياق كودكان در فيلم كوتاه #رهايى اثر درخشان #ناصر_تقوايى با تم #آزادى_چيست؟ پاكت به سركشيدم، پاكتى كه در آن مجلد #كوچك_جنگلى شاهكارى از ناصر تقوايى را به رسم هديه براى رفيق عزيزم افسانه نسل شريف برده بودم. صبحانه را نوش جان كرديم. اما چنان به هيبت اسقف اعظم درآمده بودم كه خودِ مأمور معذور هم زيرجلكى از آزاديخواهيش و معذوريتش سخن گفت .نتيجه: حتمن يكبار #پاكت_به_سر صبحانه نوش جان كنيد، بسيار نافع است.»