بی بی سی فارسی :

دوشنبه هجده تیر، لیلا امامی، یکی از زنان روشنفکر و مدرن ایران و همسر امیرعباس هویدا، بلندمدت ترین نخست وزیر تاریخ ایران، در ۸۶ سالگی در پاریس درگذشت و خاطره اولین و آخرین زن ایرانی را از خود به یادگار گذاشت که در مجامع جهانی به عنوان همسر رییس دولت ایران حاضر شده است. او در تشریفات رسمی کاخ سفید و کاخ کرملین، همراه دومین مقام ایران حاضر شد.

هیچ یک از همسران نخست وزیران ایران - حتی فریده امامی خواهر لیلا، همسر حسنعلی منصور، نخست وزیر پیش از هویدا - در تشریفات رسمی و سفرهای خارجی شوهر خود را همراهی نکردند و در معرض دید افکارعمومی قرار نداشتند. و هنوز نیز.

لیلا امامی که ۴۷ سال آخر عمر را در پاریس گذراند، از دوازده سالگی، در سالهای بعد از جنگ جهانی همراه پدرش نظام الدین امامی که کمیسر نفتی ایران در بریتانیا بود، به لندن رفت، و سالهای نوجوانی را به تحصیل در مدارس آنجا گذراند و مدتی هم در زمینه ادبیات انگلیس تحصیلات جدی کرد. زبان های انگلیسی و فرانسه را به روانی صحبت می کرد و مدتی نیز به عنوان کتابدار در موزه ملی بریتانیا، کار کرده بود.

لیلا که اولین فرزند ملکه وثوق و نظام الدین امامی بود، همراه خواهر کوچکش فریده، سال هایی را در پاریس و بروکسل گذراند. در همان جا با صادق هدایت و شهید نورایی آشنا بود و مدتی هم در محفل ایرانیان مقیم پاریس دیده می شد.

برو به آدرس