روز آنلاین:

بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، در فضایی امنیتی گشایش یافت و گشت ارشاد در تمام ورودی های نمایشگاه، مراقب حجاب بانوان و بازدیدکنندگان بود.

 براساس گزارش خبرنگاران روز در تهران، گروههای سازمان یافته لباس شخصی که درتمام نمایشگاه پراکنده بودند، فعالیت ناشران و بازدیدکنندگان را از نزدیک زیر نظر داشتند و مراقب بودندکه آثار نویسندگان و شاعرانی مانند هدایت و گلشیری، کسروی، فروخ فرخزاد، احمد شاملو و.... به فروش نرسد.

برو به آدرس