امام جمعه اهواز اظهار داشت حجاب تنها مختص به دین اسلام نیست و پدران و مادران ما باید تمرین حجاب در کودکی را به فرزندان خود بیاموزند.