امروز یکشنبه یکی از مهم ترین شهرآورد های انگلستان میان دو تیم ِ لندنی ی آرسنال و توتنهام برگذار شد، دو تیمی که هودارنشان از هم دیگر به هیچ رو خوش اشان نمی آید. آرسنال خوب می دانست که اگر این بازی را ببازد برایش دشوار خواهد شد که جایگاه اش را در میان ِ چهار تیم ِ برتر نگاه دارد و پروانه ی بازی در جام ِ قهرمانان ِ اروپا به دست آورد. اگر توتنهام می توانست این بازی را در خانه اش ببرد تا جایگاه سووم (سّوم) جدول بالا می آمد و جای چلسی را می گرفت و فاصله ی امتیازی خود اش را با آرسنال به هفت امتیاز می رسانید. ولی دشواری ی کار ِ توتنهام آن بود که تیم ِآرسنال هرگز لقمه ی چندان چرب و نرمی برای آن نبوده و نیست، اگر چه آرسنال از دوران ِ برزگی اش دور می شود و توتنهام ریخت و اندام ِ یک ماهی بزرگ را به خود می گیرد.
آرسنال با آن که فصل ِ پُر فراز و نشیبی را پشتِ سر گذاشته است ولی توان این را داشت که در این بازی شگفتی آفرین باشد و نشان دهد چینه ی (طمعه) آسان و راحتی برای توتنهام نیست. آرسنال می توانست این بازی را به سود خود پایان ببرد و خواب های توتنهام را آشفته کند، اگر دست به نمایش ِ یک بازی ی دفاعی و هوشمندانه می زد و به دنبال فرصت سازی در ضد حمله هایش می گشت. توتنهامی ها بر این باور بودند که این بازی را در خانه ی خواهد بُرد و امید و آرزو شان یک بُرد ِ دو بر ضفر بود. در بیست دقیقه ی نخست بازی آرسنال توانست یک بازی ی خوب را از خود نشان دهد و بازی را در دست داشته باشد ولی پس از آن سستی ی خط دفاعی آرسنال خود را نشان داد و «بل» و «لنن» توانستند در دقیق های سی و هفت و سی و نُه برای تیم ِ توتنهام گل بزنند. «بل» توانست با این گل شمار گل های زده اش در هشت بازی را به ده برساند.

سرمربی ی توتنهام در این بازی «سیگوردسن» جوان را جایگزین ِ «هالتبی» کرده بود زیرا سیگوردسن توانسته بود در بازی پیشین ِ این تیم خوب بازی کند. سر مربی ی آرسنال هم « آرون رمزی» بازیکن جوان و نه چندان پرتوان ِ این تیم را در ترکیب اصلی تیم جای داده بود که تصمیم ِچندان خردمندانه ای نبود.

هر دو تیم با همان ترکیب ِ نیمه ی نخست وارد نیمه ی دووم (دّوم) شدند. هنوز شش دقیقه از نیمه ی دووم نگذشته بود که «مرتسکر» بازیکن خط ِ  دفاعی ی تیم آرسنال توانست برای تیم اش یکی از دو گل خورده را جبران کند. در دقیقه ی هفتاد ِ بازی تووتنهام یک بختِ بسیار خوب برای گل زدن را از دست داد. همین ناتوانی را «آرگون رمزی» در دقیقه ی هشتاد برای آرسنال نشان داد. توپ اش با فاصله ی بسیار کمی از کنار دروازه ی توتنهام گذشت. در چند دقیقه ی پایانی بازی آرسنالی ها بازی ی ناامیدانه ای را از خود به نمایش گذاشتند. گویی شکست را پیش از پایان گرفتن ِ بازی پذیرفته بودند. اکنون آرسنال باید به این امیدوار باشد که توتنهام بازی هابش در برابر ِ منچستر سیتی و لیورپول را به بازد تا راه برای به فراز آمدن ِ آرسنال باز شود.