خورشید یلدای ما کجاست؟

 

 

چهل سال پسین یک شب طولانی یلداست

ما منتظر صبح و ولی صبح نه پیداست

در قصه‌ی ما صبح چهل بار دمیده است

خورشید ولی در افقِ پرچمِ فرداست

~~~~~~~~~~~~

 

نیلوفر شیدمهر

ونکوور – کانادا

یلدای سال ۱۴۰۰

تارنماnilofarshidmehr.com

 کانالِ شعرخوانی در یوتیوب