امروز تو فرودگاه مکزیکو سیتی چند ساعت توقف داشتم. فرصتی شد که از یکی از فرودگاه های مورد علاقم عکس بگیرم. فصای باز و ساده ای داره که آرامش بخشه -- با اینکه پرترافیک ترین فرودگاه در کل آمریکای لاتینه.

نمایش گالری در اندازه بزرگ