روز دوشنبه 29 آذر سال 1338 برابر با 21 دسامبر 1959 ؛ جشن عقد و ازدواج محمدرضا پهلوی شاه ایران با دوشیزه فرح دیبا در کاخ مرمر برگزار شد.کارت دعوت با تصحیح یک ساعت تعجیل توزیع شده بود.

در این زمان نخست وزیر کشور دکتر منوچهر اقبال(1356-1288) بود.  وی از 15 فروردین سال 1336  تا شهریور سال 1339 زمام امور دولت ایران را بر عهده داشت.

به مناسبت این وصلت تلگرام و پیام های تبریک و هدایای زیادی از جانب شخصیت ها و دول جهان به کاخ مرمر رسید.

یکی از این هدایا میز برنزی ساخت فرانسه بود که تصاویر شانزده تن از پادشاهان فرانس در اطراف آن بعلاوه تابلوئی از خانواده لوئی شانزدهم آخرین پادشاه فرانسه در وسط آن ؛ از طرف سپهبد مهدیقلی علوی مقدم ( متولد سال 1282 و درگذشته 1363) فرمانده شهربانی کل کشور  به نمایندگی از جانب افسران و کارکنان پلیس به شاه تقدیم شده بود.

این میز هم اکنون در موزه هنرهای زیبا از مجموعه موزه های کاخ سعد آباد قرار گرفته است.

سپهبد  مهدیقلی علوی مقدم یک سال قبل از آن در سال 1337 به درجه سپهبدی رسیده بود. وی از شهریور سال 1332  تا  شهریور سال 1339 فرمانده کل پلیس ایران و در کابینه جعفر شریف امامی وزیر کشور شد.  دکتر امینی  در اجرای برنامه ضد فساد  پر سرو صدای خود در اردیبهشت سال 1340 علوی مقدم را به همراه تعداد دیگری از   دست اندرکاران دهه 1330  بازداشت کرد  اما  مهدیقلی  با دوستان پر نفوذی که داشت  خیلی  سریع از زندان آزاد شد

سپهبد مهدیقلی علوی مقدم تحصیلات  دامپزشکی و نظامی خود را در فرانسه طی کرده و قبل از آن دوره دو ساله مدرسه حقوق و علوم سیاسی تهران را گذرانده بود. مردی بود سیاس و دو دوزه باز.  نقش مهمی  هم در وقایع 30 تیر سال 1331 بازی کرد. مدتی  از ارتش اخراج  و بعد از کودتا مجددا به کار برگشت. خود را علاقمند به محمد رضا نشون میداد اما شاه از قدرت گرفتنش وحشت داشت. عاشق معاشرت با زنان زیبای روسپی که معمولا  سرتیپ پرورش رئیس باشگاه افسران تهران برایش فراهم میکرد و همچنین اهل رشوه و کارچاق کنی بود.

تصویر وسط میز لوئی شانزدهم آخرین امپراطور فرانسه را همراه خانواده اش  نشان میدهد. در اینجا ملکه ماری انتوانت سکه ای را به یک دختر  روستائی هدیه میدهد.

  نکته جالب  سرنوشت شومی بود که  لوئی شانزدهم و همسرش ملکه ماری آنتوانت پیدا کردند.  لوئی شانزدهم   230 سال پیش در 21 ژانویه سال 1793  و همسرش ملکه ماری انتوانت 9 ماه بعد  16 اکتبر 1793با تیغ گیوتین  اعدام شدند.

عرضه چنین  هدیه ائی به محمدرضا و فرح دیبا با توجه به آشنائی عمیق آنها با تاریخ و فرهنگ فرانسه  بیشتر از آنکه هدیه قابلی باشد بیشتر به نوعی نیشخند و تمسخر شبیه است.  سپهبد علوم مقدم با دکتر مصدق ؛ محمدرضا پهلوی و سیاستمداران زیادی کار کرد اما ارباب اصلیش  همچنان پول و زنان زیبا باقی ماندند. بعد از 22 بهمن سال 57  از ایران فرار نکرد. سرانجام در سال 1363 در تهران فوت کرد.

نمایش گالری در اندازه بزرگ