پس از سرکوب انقلاب ۱۹۵۶ مردم مجارستان علیه اشغالگران روسی و دیکتاتوری کمونیستی بیش از ۱۴،۳۰۰ نفر محکوم به زندان و ۲۳۰ نفر اعدام  شدند. بخش مهمی از موزه ترور در بوداپست که در ۲۰۰۲ در ساختمان سازمان امنیت سابق افتتاح شد به یاد بود قربانیان اختصاص یافته. حتا قبل از ورود، ساده ترین و زیباترین کار قرار دادن عکس های عده زیادی از کشته شدگان بر دیوار بیرون ساختمان است که رهگذران برای آنها شمع روشن کرده و  یادبود گذاشته اند (ویدیو را اینجا ببینید).

محوطه میانی موزه مرا به یاد عکس بازداشتگاه ساواک معروف به «کمیته» انداخت. و هر چه جلوتر رفتم و به هر آلت شکنحه و چوبه های دار و سلول انفرادی و  اسناد و آمارهای غم انگیز نگاه کردم به یاد هزاران هزار قربانی سیاسی و عقیدتی قبل و خصوصن بعد ار انقلاب ۵۷ خودمان افتادم. و اطمینان پیدا کردم که زمانی خواهد رسید که ما هم خاطره آنها را در موزه ترور اوین گرامی خواهیم داشت.

نمایش گالری در اندازه بزرگ