طاق کسری : شکوه جاودان

بغداد هیچگونه سیستم حمل و نقل عمومی از قبیل اتوبوس  و مترو ندارد. در این شهر یا باید اتومبیل شخصی داشته باشی و یا تاکسی سواربشی. برای  دیدن ایوان مدائن  تاکسی های  مدل بالا حدود 50 و کوچکتر و مدل پائین تر حدود 35 دلار کرایه رفت و برگشت تا هتل  میخواهند.

 ابوعلی راننده تاکسی فقط مقبره سلمان فارسی در مدائن را می شناسد و از طاق کسری چیزی نشنیده. هر قدر عکس های ایوان مدائن را نشونش میدهم چیزی یادش نمیاد. وقتی بعد از عبور  از  یک دوجین ایستگاه  های ایست و بازرسی سرانجام به مزار سلمان پاک  و در فاصله ائی اندک به طاق کسری می رسیم.. از مشاهده  عظمت طاق چنان تعجب میکند که به دوستانش زنگ میزند و با آب و تاب از  شوق و  علاقه من به عکاسی طاق تعریف میکند و سعی دارد ابعاد این بنای عظیم را برای مخاطبانش با حرارت توضیح دهد.

این ایوان بلندی تقریبی ۳۰ متر و پهنایی نزدیک به ۴۳ متر دارد و حدود 1500 سال پیش در زمان ساسانیان ساخته شده  است. در اهمیت این بنا همین قدر باید گفت که تصویرش بر اولین تمبر عراق در سال 1923 نقش بست و سربازان آمریکائی برای ثبت در تاریخ دال بر رسیدن به بغداد از مقابل آن عبور کردند.شاعران و نویسندگان زیادی در باره این بنا قلم فرسائی کرده اند. با وجود صدمات فراوانی  که طی قرون  بر آن وارد شده هنوز  هم وقتی در زیرش قرار میگیری  احساس کوچکی انسان و عظمت دستگاه سازنده اش را به خوبی درک میکنی.  این بنا نماینده عظمت تمدنی  است که حرف های زیادی برای گفتن داشت. تاثیرات  افکار معماران طاق کسری بر مساجد  چهار ایوانی داخل کشور به خوبی قابل مشاهده  است.

 

نمایش گالری در اندازه بزرگ