سخنرانی آخوند «مصطفی محقق داماد» به زبان انگلیسی در اجلاس متفکران دینی جهان در واتیکان، با حضور و دعوت پاپ فرانسیس در زمینه بحران اقلیمی.